2008. december 30., kedd

A "Zappa-Kamra tengely"
A szilveszteri mulatság előtt ideje áttekinteni a Palotanegyed nyújtotta, a Krúdy utcában felsorakozó szórakozási lehetőségek helyszíneit, amelyek egy meglepő, ám mégis magától értetődő hasonlattal a Zappa-Kamra tengely név alatt azonosíthatóak!

Alant egy kis térkép Gizi nénivel, a könnyebb elérés kedvéért...

Mikszáth Kálmán tér 2. - Zappa Caffe - kávézó, étterem, söröző, buli- és koncertterem, 100 fős terasz
Mikszáth Kálmán tér 2. - M2 KLub - bar & club
Krúdy utca 8. - Leonardo Pizzéria - pizzeria & pub
Horánszky u. 27. - Fiktív Pub - étterem és söröző
Krúdy utca 7. - LaZZa PiZZa Guru - házhozszállítás!
Krúdy utca 7. - Darshan Udvar - étterem
Krúdy utca 7. - Biopont - vegetáriánus étterem és biobolt
Lőrinc pap tér 4. - Kamra - kajálda és mulató2008. december 29., hétfő

Paloták a Palotanegyedben

Lassan az év azon napjához érünk, amelyen leginkább érzünk késztetést valamiféle összegzés vagy lista gyártására - jó esetben egyet az óév eredményeiről, egyet az újévben remélt dolgok sokaságáról. Épp itt az ideje tehát annak, hogy a Palotanegyed palotáit vegyem sorra! Az összeállítás alapjául M. Szűcs Ilona Palotanegyed a Józsefvárosban című kötete szolgált, de a felsorolás természetesen nem léphet fel a teljesség igényével. Emellett vélhetően néhány adat sem feltétlenül állja meg a helyét, ezért bármilyen kiegészítést, pontosítást nagy örömmel fogadok!1. Szabó Ervin tér 1. - WENCKHEIM-PALOTA (1887-1890, Pucher József), ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épülete.

2. Reviczky u. 2. - PÁLFFY-PALOTA (1867, Ybl Miklós), ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye.

3. Reviczky u. 3. - PEJACSEVICH-PALOTA (1893-1896, Hofhauser Elek)

4. Reviczky u. 4. - WENCKHEIM-PALOTA (1889, Dánile György), ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épülete.

5. Reviczky u. 5. - BÁNFFY-PALOTA (1873, Bánffy Miklós?), ma az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) székháza.

6. Reviczky u. 7. - BÁNFFY-BÉRHÁZ (1871, Berg Károly)

7. Pollack Mihály tér 3. - KÁROLYI-PALOTA (1863-1865, Ybl Miklós)

8. Pollack Mihály tér 8. - ESTERHÁZY-PALOTA (1865, Baumgarten Sándor) 1946-1948 között köztársasági elnöki rezidencia, ma a Magyar Rádió Márványterme.

9. Pollack Mihály tér 10. - FESTETICS-PALOTA (1862, Ybl Miklós), ma: Andrássy Gyula Budapesti Németnyelvű Egyetem.

10. Bródy Sándor u. 2. - FECHTIG BÁRÓ HÁZA (1873, Skalnitzky Antal), a Múzeum Kávéház működik az épület földszintjén.

11. Bródy Sándor u. 4. - DESSEWFFY-PALOTA (1875-1876, Weber Antal)

12. Bródy Sándor u. 6. - KESZLERFFY-PALOTA (1897, Huber József)

13. Bródy Sándor u. 8. - RÉGI KÉPVISELŐHÁZ (1865, Ybl Miklós), ma az Olasz Kulturális Intézet működik itt.

14. Bródy Sándor u. 9. - KEGLEVICH-PALOTA (1871, Dötzer Ferenc)

15. Bródy Sándor u. 10. - TAUFFER-PALOTA (1892, Schannen Ernő)

16. Bródy Sándor u. 12. - GSCHWINDT-PALOTA (1901, P. Tóth Sándor), az épületben működik az Artista nevezetű fiatal divattervező-csoport.

17. Bródy Sándor 14. - ODESCALCHI-PALOTA (1872-1874, Ybl Miklós)

18. Bródy Sándor 15. - KÉMÉNYSEPRŐ-HÁZ (1851-55, Hild Károly)

19. Bródy Sándor 16. - TÖRLEY-PALOTA (1893-95, Ray Rezső), ma itt működik a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.

20. Múzeum u. 5. - HADIK-BARKÓCZY PALOTA (Lux Ede)

21. Múzeum u. 7. - HADIK-PALOTA (1875, Kauser János), a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat másik székháza, itt található a Kossuth Klub és újabban a Budapest Jazz Club.

22. Múzeum u. 9. - BÓKAY-PALOTA (1870, Ybl Miklós)

23. Múzeum u. 11. - KÁROLYI-PALOTA (1869-71, Skalnitzky, Pucher), az épület a MÁV tulajdona, itt próbál a MÁV Szimfonikus Zenekar.

24. Múzeum u. 15. - ZICHY-HÁZ (1871, Skalnitzky Antal)

25. Múzeum u. 17. - KÁROLYI-PALOTA (1881, Wechselmann Ignác), a Károlyi-Csekonics Rezidencia ma reprezentatív rendezvényhelyszín, korábban az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) működött itt.

26. Ötpacsirta u. 2. - ALMÁSY-HÁZ (1877, Gottgeb Antal), ma az Építőművészek Székháza.

27. Trefort u. 1. - PULSZKY-PALOTA (1890, Nefanei Arnold)

28. Trefort u. 2. - PRÓNAY-PALOTA (1890, Fridrich Lóránt), ma szállodaként működik a palota.

29. Trefort u. 3. - HUNYADY-PALOTA (1892, Meinig Artur), jelenleg még a Józsefvárosi Eü. Szolgálat működik itt.

30. Szentkirályi u. 10. - SZENTKIRÁLYI-BÉRPALOTA (1894-97, Zobel F. Ernő)

31. Lőrinc pap tér 2. - ZICHY-PALOTA (1897, Havel Lipót)

32. Lőrinc pap tér 3. - DARÁNYI-PALOTA (1896, Stark Sándor)

33. Gyulai Pál u. 5. - KAUSER KŐFARAGÓ HÁZA (1860, Gerster Károly)

34. Gyulai Pál u. 13. - GOTTGEB ANTAL HÁZA (1870, saját tervezés)

2008. december 19., péntek

CaPE

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület december 16-ai, keddi ülésén elfogadta az egyesület küldetésnyilatkozatát. A döntés egyhangú volt, reméljük, a kivitelezés is hasonlóképpen alakul! :-)
A CIVILEK A PALOTANEGYEDÉRT EGYESÜLET
KÜLDETÉSNYILATKOZATA


A Civilek a Palotanegyedért Egyesület Belső-Józsefváros felvirágoztatása, kulturális örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális és szórakoztató szolgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus erősítése céljából létrejött közhasznú társadalmi szervezet.
Az Egyesület a palotanegyedbeli identitás – modern kornak megfelelő - megfogalmazásával, erősítésével és megjelenítésével az itt élők kötődését, civil kapcsolatainak formálását kívánja szolgálni. Felismerve és átérezve a felvállalt feladattal járó felelősségét, az Egyesület törekszik a Palotanegyed évszázados múltja történéseinek, múlt ködébe veszett eseményeinek felkutatására, a negyedhez kötődő szellemi és kulturális eredmények számba vételére, hagyományok felelevenítésére és mindezek helyének megfogalmazására az egyetemes magyar kulturális örökségen belül. Az Egyesület kutató, feltáró munkájával és közéleti tevékenységével hozzájárul ezen szellemiség és értékek médiában való megjelenítéséhez.
Az Egyesület a Palotanegyed lakói, az itt tulajdonnal rendelkezők, vállalkozást folytatók, valamint tanulmányaik vagy munkájuk okán a mindennapjaikat itt töltők számára nyitott szervezetként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megismerje, felmérje a negyedhez bármely módon kötődő polgárok véleményét és igényeit, majd azokat közvetítse a döntéshozó önkormányzati szervek felé. Kiemelten fontos feladatának tartja az Európa Belvárosa Programban való civil részvételt és ellenőrzési lehetőséget annak érdekében, hogy a Palotanegyed korábbi fényes múltjához méltó jövő elé tekinthessen.
Az Egyesület értékmegőrző és értékmentő központként kívánja egybefogni és lehetőségeihez mérten összehangolni a negyedbeli fejlesztéseket célzó önálló tevékenységeket, magára vállalva az ehhez szükséges szervezési feladatokat. Párbeszédre mindig nyitott szervezetként törekszik a negyedbeli – különösen kulturális, oktatási, művészeti és az idegenforgalom-vendéglátás területén működő – intézményekkel, szolgáltatókkal való folyamatos kapcsolattartásra és érdekegyeztetésre. Figyelembe véve a közös fellépés gazdagító hatását, mindenkor munkálja a termékeny kapcsolat kiépítését a hasonló célokért küzdő nemzetközi, országos és fővárosi szervezetekkel is, együttműködési megállapodások keretei között.
Mindezek érdekében az Egyesület saját munkaterve mentén és partnereivel együttműködve kulturális rendezvényeket, fesztiválokat szervez, bonyolít és támogat, kulturális és ismeretterjesztő előadásokat szervez. Elősegíti a kerületi művészeti és alkotótevékenységet, ennek keretében kiállításokat, koncerteket, művészeti előadásokat szervez, az identitás megjelenítésére alkalmas újszerű kezdeményezéseket támogat. Törekszik a Palotanegyed zöldfelületeinek növelésére, rendben tartására, parkosítására; szépítésére, a negyed közterületeinek biztonságosabbá tételére.
Az Egyesület működésének hatását tekintve nem ismer politikai, földrajzi határokat, így az előzőekben részletezett elkötelezettsége mentén az egyetemes magyar kultúra és fejlődés szolgálatát kívánja felvállalni.

2008. december 15., hétfő

2008. december 10., szerda

Belsőudvar Program a Mágnásfertályban

A Szentkirályi utca 10. számú társasházban az utóbbi fél évben felgyorsultak az események. A Józsefvárosi Önkormányzat városrehabilitációval foglalkozó cége, a Rév8 Zrt. által a júniusi Palotanegyed Fesztivál idején meghirdetett Belsőudvar Program pályázatát megnyerve a társasház közössége egy nem várt szellemi utazáson találta magát. Egy olyan utazáson, amely a Palotanegyed történetének felfedezésével kezdődik és a közösségi cselekvések során át vezet a ház udvarának – no és remélhetőleg mihamarabb a teljes épületnek! – a megújításáig. Az „út” anyagi fedezetét és bonyolítását az önkormányzat támogatásával a kerületfejlesztés menedzselésében jártas Rév8 Zrt. vállalta magára (projektmenedzser: Tibor Tamás), a közösségi tervezéshez szükséges szakmai tudást pedig az Új Irány Csoport biztosítja a fiatal tájépítész, Tihanyi Dominika vezetésével.
A Program szerves része a hely szellemének, miliőjének megragadása, ami a Szentkirályi-családnak, illetve a szomszéd épületben működő Stühmer-cég legendáinak, relikviáinak felkutatását is jelenti, és persze épít a ma is itt élők emlékezetére.
A közös tudássá nemesedett történetek, kis helyi érdekességek várostörténeti szempontból is méltóak a figyelemre, ezért is merült fel az aktív közösségben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által koordinált rendezvényen, a hagyományosan minden év szeptember harmadik hétvégéjén megrendezésre kerülő Kulturális Örökség Napjain (European Cultural Heritage Days) való részvétel lehetősége.
Az „örökségnapi kapunyitás” programjának összeállításában a lakók apraja-nagyja kivette a részét – az idei év témájához kapcsolódva szigorúan a reneszánsz jegyében! Így lehetett valódi csemege a nagy közintézmények mellett a kis társasház – mint e napon kivételesen látogatható magántulajdon. A nap folyamán az érdeklődők szakavatott vezetők: Fekete Hajnal és Gyulai Csaba segítségével ismerkedhettek meg Szentkirályi Móric, az utolsó pesti polgármester kalandos életével (az ő nevét viseli 1887 óta az utca!), a Stühmer relikvia-gyűjteménnyel, a több mint száz éves neoreneszánsz bérpalota történetével és a ház udvarának közepén álló bálványfa ültetésének romantikus körülményeivel. A látogatók bepillanthattak a Belsőudvar Program egyes tervezési fázisaiba, az érzékekre pedig az újjáélesztett Stühmer-cég kedves ajándéka – csokoládéhegyek érkeztek, külön köszönet érte Csóll Péter ügyvezető igazgató úrnak –, a Voces Aequales reneszánsz énekegyüttes, Vitárius Piroska hegedű- és Sipos Ágota furulyajátéka, valamint a Pándy-Szekeres Gáspár és Falus Dániel alkotta jazz-duó hatott. A délután folyamán – néhány tucat újabb látogatóval – tiszteletét tette az épületben a szintén nyolcadik kerületi, örökségnapi programként futó BeyondBudapest-túra, Baglyas Gyuri és Domján Manó vezetésével.
Na de vissza a Belsőudvar Programhoz! Az őszi hónapokban zajló tervezés alapelvei és a koncepció kialakítása Szentkirályi Móric nyitottságára és sokszínűségére épít, minél nyitottabb és rugalmasabb, ám neutrális, a mai korszellemet idéző és mai igényeket kielégítő rendszert próbál felállítani térszervezésben és formavilágban egyaránt. Mivel az udvarról semmilyen írásos, illetve képi emlék nem maradt fenn, a mai tervező a reneszánsz korához kapcsolódva próbált meg minél átláthatóbb térstruktúrát kialakítani. Azonban a tér kialakításánál, szem előtt tartva az udvar közösségi térhasználati értelmezését – a reneszánsz udvarok világával szemben – egy sajátos, egyéni és közösségi célú tartózkodásra alkalmas térkialakítást jött létre. A koncepció szerint az udvar mint valós kültéri otthon került értelmezésre, ahol a közös terek láncolatát hangulatilag az adott kor szellemisége és az abban folytatott életmód határozza meg, az olyan hangulati kulcsfogalmakkal, mint otthonosság, kényelem, többközpontúság, kifinomultság, telítettség, melegség.
A Program végeredményét bárki megtekintheti, hiszen a Szentkirályi utca 10. számú ház homlokzatán már hívogat az eredeti Szentkirályi-kézjegyet magába foglaló zászló, a kapualjban és az „emeleti galériákon” pedig az elmélyült kutatások eredményeképpen pedig érdekességek olvasható. Az udvar alkalmassá vált előadások, koncertek szervezésére a dobogó beállításával, sőt, az esti programokat a Terebessy Tóbiás által tervezett és megalkotott díszkivilágítás teszi egyedivé. Az együttgondolkodó és -ötletelő tulajdonosok és szakmai konzulensek munkája nyomán még számos apró ötlet, jópofa megoldás született meg, amelyek – az általános vélekedés szerint – kiindulópontként szolgálhatnak az egységes negyedbeli hangulat kialakítása érdekében az Európa Belvárosa Program közterület- és homlokzat-felújítási fejlesztéseinek.

2008. december 5., péntek

Palazzo Zichy


Februárban nyit a Hotel Palazzo Zichy a Lőrinc pap téren! A 19. századi Zichy-palota fényűző műemléképülete, mely egykor Zichy Nándor gróf pihenőhelye volt, most a Budapesten pihenni vágyó turistákat várja.
A Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. tájékoztatása szerint a felújítás során a műemlékvédelem alatt álló épület legszebb részeit eredeti állapotban állítják helyre, így a 19. századi építészeti stílus és a mai modern belsőépítészet izgalmas kombinációja jön létre. A hotelben 72 kétágyas szoba és 8 junior suite kerül kialakításra minimal-art stílusban. A szobák mindegyike légkondícionálóval, széffel, mini bárral, LCD TV-vel és ingyenes, szélessávú internettel lesz felszerelve. A szobák kényelme mellett a pihenést szolgálja majd az ingyenes konditerem- és szaunahasználat, illetve a masszázshelyiség. További ingyenes fogyasztást tesz lehetővé a kényelmes Lounge Bar a „Happy Hours” szolgáltatás keretében. A vendégeknek az üvegpiramissal fedett teremben biztosítanak reggelizési lehetőséget.
A szálloda két konferenciateremmel és egy tárgyalóteremmel járul hozzá Budapest konferenciaturizmusának kínálatbővítéséhez. A Cyber Café pedig ingyenes WIFI internettel és hat számítógéppel várja majd a vendégeket.


2008. december 3., szerda

Le kell bontani a pavilonokat!

- adta hírül a Józsefváros tegnapi száma. Valószínűleg minden negyedbeli lakó, itt dolgozó, itt tanuló, erre járó polgár érdeklődéssel várja a fejleményeket. Eddig csak a fejlesztés (?) kellemetlen oldalait tapasztaltuk meg, lassan helyi legenda lesz a Pollack Mihály téri felújítás és mélygarázs-építés, no persze nem mint követendő példa. Íme egy korábbi látványterv a VIII. kerületi önkormányzat honlapjáról - ehhez képest a valóságot pedig ismerjük...


2008. december 1., hétfő

Ablakok


Ezzel a címmel rendezett nemzetközi szimpóziumot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a palotanegyedbeli Károlyi-Csekonics Rezidencián, a történeti ablakok megőrzése érdekében. A szaktudósító kommentárja szerint: "nemzetközi egyetértés, maratoni konferencia. A Károlyi-Csekonics Rezidencián egy egész napot szántak a szervezők arra, hogy széles nemzetközi kitekintésben bizonyítsák: a hagyományos ablakok a zaj-, hő- és hangszigetelésben is megállják a helyüket. Arról nem is beszélve, hogy szebbek, mint műanyag társaik." A konferencia eredménye a a történeti ablakok megmentése érdekében született, a szakmai szervezetek teljes támogatását élvező kiáltvány.
A fenti fotón látható a regényes hangzású Károlyi-Csekonics Rezidencia belső udvara. Károlyi István és Csekonics Margit - Múzeum utca és a Reviczky utca közé ékelődő - hajdani palotája már a XIX. század végén a társasági élet egy kiemelt helyszíne volt, és régi fényét 2007-ben nyerte vissza újra. Ma a Reviczky utcai épületszárny ad otthon a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központnak (HIK).