2008. december 19., péntek

CaPE

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület december 16-ai, keddi ülésén elfogadta az egyesület küldetésnyilatkozatát. A döntés egyhangú volt, reméljük, a kivitelezés is hasonlóképpen alakul! :-)
A CIVILEK A PALOTANEGYEDÉRT EGYESÜLET
KÜLDETÉSNYILATKOZATA


A Civilek a Palotanegyedért Egyesület Belső-Józsefváros felvirágoztatása, kulturális örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális és szórakoztató szolgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus erősítése céljából létrejött közhasznú társadalmi szervezet.
Az Egyesület a palotanegyedbeli identitás – modern kornak megfelelő - megfogalmazásával, erősítésével és megjelenítésével az itt élők kötődését, civil kapcsolatainak formálását kívánja szolgálni. Felismerve és átérezve a felvállalt feladattal járó felelősségét, az Egyesület törekszik a Palotanegyed évszázados múltja történéseinek, múlt ködébe veszett eseményeinek felkutatására, a negyedhez kötődő szellemi és kulturális eredmények számba vételére, hagyományok felelevenítésére és mindezek helyének megfogalmazására az egyetemes magyar kulturális örökségen belül. Az Egyesület kutató, feltáró munkájával és közéleti tevékenységével hozzájárul ezen szellemiség és értékek médiában való megjelenítéséhez.
Az Egyesület a Palotanegyed lakói, az itt tulajdonnal rendelkezők, vállalkozást folytatók, valamint tanulmányaik vagy munkájuk okán a mindennapjaikat itt töltők számára nyitott szervezetként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megismerje, felmérje a negyedhez bármely módon kötődő polgárok véleményét és igényeit, majd azokat közvetítse a döntéshozó önkormányzati szervek felé. Kiemelten fontos feladatának tartja az Európa Belvárosa Programban való civil részvételt és ellenőrzési lehetőséget annak érdekében, hogy a Palotanegyed korábbi fényes múltjához méltó jövő elé tekinthessen.
Az Egyesület értékmegőrző és értékmentő központként kívánja egybefogni és lehetőségeihez mérten összehangolni a negyedbeli fejlesztéseket célzó önálló tevékenységeket, magára vállalva az ehhez szükséges szervezési feladatokat. Párbeszédre mindig nyitott szervezetként törekszik a negyedbeli – különösen kulturális, oktatási, művészeti és az idegenforgalom-vendéglátás területén működő – intézményekkel, szolgáltatókkal való folyamatos kapcsolattartásra és érdekegyeztetésre. Figyelembe véve a közös fellépés gazdagító hatását, mindenkor munkálja a termékeny kapcsolat kiépítését a hasonló célokért küzdő nemzetközi, országos és fővárosi szervezetekkel is, együttműködési megállapodások keretei között.
Mindezek érdekében az Egyesület saját munkaterve mentén és partnereivel együttműködve kulturális rendezvényeket, fesztiválokat szervez, bonyolít és támogat, kulturális és ismeretterjesztő előadásokat szervez. Elősegíti a kerületi művészeti és alkotótevékenységet, ennek keretében kiállításokat, koncerteket, művészeti előadásokat szervez, az identitás megjelenítésére alkalmas újszerű kezdeményezéseket támogat. Törekszik a Palotanegyed zöldfelületeinek növelésére, rendben tartására, parkosítására; szépítésére, a negyed közterületeinek biztonságosabbá tételére.
Az Egyesület működésének hatását tekintve nem ismer politikai, földrajzi határokat, így az előzőekben részletezett elkötelezettsége mentén az egyetemes magyar kultúra és fejlődés szolgálatát kívánja felvállalni.

Nincsenek megjegyzések: