2009. február 24., kedd

Vidám matricás kukákAz egyedi mintás kukák ötlete még az ősszel, a Belsőudvar Program alkalmával született. Gyors tanácskozás: volt, aki a matricák nyomtatásával, volt, aki a photoshopos tervezéssel, volt, aki a lehetőség bizonyosságának megszerzésével járult hozzá a megvalósításhoz.

Akár identitás-meghatározó elem is lehet a Palotanegyedben a méregzöld, csúfos feliratokat tartalmazó kukák vidám színekbe öltöztetése! Azoknak pedig, akik aggódnak amiatt, hogy lehet-e ilyen kis vadóc dolgot művelni, mint a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. tulajdonában álló kukák díszítése - nos, íme a téma jogi háttere, röviden vázolva.A tárgyban nincs kerületi szabályozás, ez teljesen fővárosi hatáskör: a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza ezt a tárgykört.
Kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásról van szó, ahol a szolgáltatás vásárlója komplexen veszi igénybe a szolgáltatást (értsd ez alatt: nem a kukát béreljük, hanem a hulladék-elszállítást mint szolgáltatást vesszük igénybe, amelynek csak egyik feltétele, részeleme a kuka biztosítása). A rendelet egyrészt kimondja, hogy a Közszolgáltató (a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt.) kötelezettsége az általa rendszeresített és rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben gyűjtött háztartási hulladék házhoz (ingatlanhoz) menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása - magyarul tehát nem tagadhatja meg az elszállítást. Másrészt pedig rögzíti, hogy a Közszolgáltató tulajdonát képezi az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott hulladékgyűjtő eszköz, amelynek rendeltetésszerű használatáról, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról ez utóbbi köteles gondoskodni. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni.

Itt elindulhat a polemizálás arról, hogy mit fed jelen esetben a rendeltetésszerű használat, erre a polgári jogi általános jogelvek nyújtanak megoldási lehetőséget (Ptk: joggal való visszaélésnek minősül, ha az adott jog gyakorlása a társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul). Nem akarom különösebben ragozni, ez talán nem is túl izgalmas vagy érdekes, mindenesetre az a lényeg, hogy a másik fél jogait ne csorbítsa az én joggal való élésem, tehát ne legyen visszaélésszerű a joggyakorlásom.
Azt gondolom tehát, hogy egyáltalán nem csorbítja a FKT Zrt. jogait az, ha nem méregzöld, hanem vidám színű az a kuka, amit az adott házban lakók rendelkezésére bocsátott és ami valószínűleg soha nem is fog más házhoz kerülni! Hiszen mennyiben más ez a megoldás, mintha óriási betűkkel kerül fel rá az utcanév és a házszám (rosszabb esetben rövidítve, úgy, hogy akár érthetetlen is)?


Meglátásom szerint a Belsőudvar Programban részt vevők úttörő szerepet vállaltak abban, hogy a Palotanegyedben érdekes megoldások szülessenek az identitás megőrzése és átélése tekintetében, melynek a kukamatricázás is egy kicsiny, de jól látható lépése lehet!

Nincsenek megjegyzések: